Kalk

Klassisk og smuk facadebehandling

Kalk har i århundreder været anvendt som overfladebehandling til vægge og facader både inde og ude. De smukke matte hvide overflader ses overalt i landskabet på især kirker, gårde og gamle bevaringsværdige huse.

Kalk bruges også som mørtel til opmuring og til at pudse med. Hydraulisk kalkmørtel er især velegnet til at fuge med hvor to materialer mødes fx. træ og mur, da den er mere fleksibel og diffusionsåben end en cementmørtel.

Kalk er et 100% naturprodukt som fremstilles af kalksten der brydes i jorden. Kalkstenen brændes i ovne ved 900 grader og efterfølgende læskes den brændte sten i vand, hvorved stenen findeles i meget små partikler. Den læskede kalk lagres til slut i frostfri gruber i jorden, kalkkuler, for at kalken yderligere kan findeles. Efter lagring i to til tre år har man en kulekalk af god kvalitet.

Kalkens kvalitet afhænger af fremstillingen og fordelen ved en laget kulekalk, modsat en stampet kalk, er at kalken findeles på en naturlig måde over lang tid. Jo længere den lagrer, jo mere findelt bliver den, hvilket medfører en bedre vedhæftning og øget lysrefleksion. Man siger at kalkede huse lyser i måneskin. Kalk kan også tones i mange smukke farver.

Kalk afgiver ikke sundhedsskadelige dampe hverken under eller efter påføring og er den mest diffusionsåbne overfaldebehandling man kan anvende.

Overflader kalket med kulekalk har en forventet holdbarhed på 5-8 år.