Kalk bruges også som mørtel til opmuring og til at pudse med. Hydraulisk kalkmørtel er især velegnet til at fuge med, hvor to forskellige materialer mødes, eksempelvis træ og mur. Det skyldes, at kalkmørtelen er diffusionsåben (åndbar) og mere fleksibel end cementmørtel. Kalk er faktisk den mest diffusionsåbne overfladebehandling, man kan anvende, og den afgiver heller ingen sundhedsskadelige dampe hverken under eller efter påføring.

Kalk er 100% et naturprodukt, som fremstilles af kalksten, der brydes i jorden. Kalkstenen brændes i ovne ved 900 grader, og efterfølgende læskes den brændte sten i vand, så stenen findeles i meget små partikler. Den læskede kalk lagres til slut i frostfrie gruber i jorden, som kaldes kalkkuler, for at kalken yderligere findeles. Efter lagring i to til tre år har man en kulekalk af god kvalitet.

Kalkens kvalitet afhænger af fremstillingen, for jo længere kalken lagres, jo mere findeles den. Fordelen ved kulekalk frem for stampet kalk er, den lange findelingsproces giver kulekalken en bedre vedhæftning og dermed bedre holdbarhed. Kalkede overflader har en forventet holdbarhed i helt op til 5-8 år! Samtidig har kulekalk en bedre lysfrefleksionen, som giver overfladen et helt unikt skær, og man siger faktisk at hvidkalkede huse lyser i måneskin - men kalken kan også tones i mange smukke farver.