Harpiks bruges som ingrediens i slamfarve

Sikkerhed

Kolophonium, ekstra lys

Lokal-irriterende. Mulighed for allergisk reaktion ved hudkonkakt.

Anvend egnede værnemidler.

Eksplosionsfare ved harpiksstøv. Træf foranstaltning mod statisk elektricitet.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

CAS-Nr. 8050-09-7    EINECS-Nr. 232-475-7

EG-Nr. 650-015-00-7  

GVS: ingen WGK: 1 LGK: 11

Klassifisering R: 43 / S: 24-37

Tilbage til harpiks