Levering fra dag til dag   •   Lave fragtpriser i hele DK   •   Gratis afhentning i butikken

Hvor kan du bruge Grundrens

Grundrens bruges til rengøring inden du maler og til rengøring af pensler.

Arbejdsbeskrivelse

Rengøring inden du maler

Lav en opløsning af Grundrens og vand. Følg anvisning på produktet.
Vask overfladen af til den er helt ren eller til alt overflade snavs er fjernet.
Vask derefter efter med rent vand og til sidst eddikevand.
Lad overfladen tørre.
Når overfladen er tør kan en linoliebehandling eller vægmaling påføres.

Rensning af pensler

Når malerarbejdet er færdigt stilles penslen i ufortyndet Grundrens i ½ time.
Derefter vaskes linoliemaling eller olie ud af penslen med godt varmt vand, indtil penslen er helt ren.

Sikkerhed

Allergi: Kan udløse allergisk reaktion. 
I tilfælde af produktet kommer i øjnene. Skyl straks grundigt med vand og søg læge.
Efter kontakt med produktet: Afvask straks med rigeligt vand og sæbe. 
PH-værdi: ca. 9,8 
Opbevares: Utilgængeligt for børn. 
Mal-Kode: 00-2 (1993.)

Tilbage til Grundrens